Cách Sử Dụng Và Gìn Giữ Pin Sạc Dự Phòng

Khách Hàng Dùng Đến Sạc Dự Phòng Đúng Biện Pháp Chưa

Pin Dự Phòng Là Giải Pháp Chất Lượng Nhất Để Kéo Dài Thời Lượng Được Lắp Đặt Cục Pin Cho Trang Bị Xách Tay Và Laptop. Cho Nên Cần Sử Dụng Pin Sạc Dự Phòng Đúng Phương Pháp Để Đạt Hiệu Suất Làm Việc Cao Cấp Cho Sạc Dự Phòng.

– sử dụng hết dung lượng Thỏi pin đang đi kèm, giai đoạn này bắt đầu sạc pin liền mạch từ 8-12 tiếng phụ thuộc vào thời lượng cao hay thấp của mỗi loại sạc dự phòng.
– Cứ sau 30 lần sạc thì vì thế để Thỏi pin cạn một lần giai đoạn này sạc tiếp đầy lại như bình thường. Cách này giúp làm tươi Cục pin lại sau khoảng thời gian dùng đến dài.

– Không để Thỏi pin cạn trong thời lượng quá lâu mới cắm sạc.
– Cứ sau khoảng 30 lần tiếp tục sạc theo thì được trang bị hết thanh điển Cục pin một lần rồi nạp pin đầy lại như bình thường. cách thức này là để làm tươi Cục pin lại sau khoảng thời gian dài sử dụng.
– Khi sạc cho trang thiết bị cho nên sử dụng đúng dòng cho từng trang thiết bị. pin dự phòng